Serwis okien
montaż, regulacja, naprawa, konserwacja
Serwis drzwi
montaż, naprawa, regulacja drzwi i samozamykaczy
Serwis rolet
wymiana pasków i linek, zwijaczy

Montaż okien

Montaż okien:

Okna o różnych parametrach wymagają prawidłowego montażu. Najczęstszym miejscem, gdzie izolacja jest najsłabsza jest przestrzeń między dolną częścią ramy okiennej, a ścianą, w miejscu gdzie są montowane parapety. Powinno ono być zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci i zimna pianką poliuretanową, silikonem lub folią i taśmą paroszczelną i paroprzepuszczalną.

Pomiar, dobór i montaż okien powinno się powierzyć profesjonalistom.

Przed dokonaniem montażu (czyli domontażem starych okien) powinno się dokładnie sprawdzić czy dostarczone okna są: zgodne z zamówieniem, w ilości i w wymiarach. Okna powinno się transportować w pozycji pionowej i z zabespieczeniem przed uszkodzeniami. Przed montażem należy zabezpieczyć szyby, skrzydła i ramy przed zabrudzeniem zaprawą murarską, tynkarską, farbami itp. gdyż ciężko je usunąć nie uszkadzając okna. Przed przystąpieniem do montażu, należy ustalić technikę montażu i rodzaje materiałów montażowych.

Następnie należy sprawdzić poprawność wymiarów okien oraz otworów okiennych. Szczelina między oknem a ścianą powinna być równomierna i nie przekraczać 3 cm. Wyjąć skrzydła z ościeżnic i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wyjęte skrzydła należy stawiać na dolnym elemencie, aby zapobiec przesuwaniu się szyby w skrzydle.

Przed osadzeniem ościeżnic należy przykleić taśmy rozprężne, parozczelne i paroprzepuszczalne, w zależności od budowy otworu okiennego i umówionego montażu.

Umieścić ościeżnicę w otworze okiennym, wypoziomować, wypionować, oraz sprawdzić przekątne.

Przy długościach powyżej 100 cm w poziomie lub pionie na leży zastosować rozpórki. Ościeżnicę należy ustabilizować przy pomocy klinów.

Ościeżnicę montujemy za pomocą dybli i kotew. Po całkowitym rozprężeniu taśmy, przestrzeń między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką montażową, na całym obwodzie okna. Używając pianki montażowej, należy stosować się do zaleceń producenta. Po zastygnięciu pianki usuwamy jej nadmiar, oraz kliny.

Obróbki tynkarskie:

Od zewnątrz można otynkować i pomalować farbą emulsyjną.

Od wewnątrz można zatynkować,wypełnić płytą kartonowo-gipsową lub listwą maskującą.

W otatniej fazie zakładamy skrzydła i regulujemy okucia.

kontakt


SERWISOKIENROLETDRZWI