przeróbki okien z otwieranych na uchylno-rozwierne

Przeróbka okna z otwieranego na uchylno-rozwierne czyli zwiększenie funkcji okna o poziom uchylania.
 Zdarza się, że nieprzemyślanie lub też z innych powodów kupimy okno, które otwiera się tylko na oścież, do środka. Z biegiem czasu przekonujemy się, że chcemy aby okno otwierało się także uchylnie. Myśląc, że pozostaje nam tylko wymiana okna z powodów ekonomicznych nie zmieniamy tego. Okazuje się jednak, że przeróbka z okien otwieranych tylko rozwiernie na uchylno-rozwierne jest możliwa poprzez dodanie ukucia umożliwiającego uchylenie okna. Rozwiązanie to jest znacznie bardziej ekonomiczne, szybsze i mniej problemowe w porównaniu do wymiany całego okna. W ten sposób możemy cieszyć się uchylnym oknem w krótkim czasie i małym kosztem.

kontakt

+48 514-761-913